English Deutsch русский Polska Nederlands İtaliano Français Português עברית Danks Suomi Norsk Svenska Український Română български فارسی العربية ελληνικά հայերեն Español 中文 日本語 Lietuvių Latviešu Eesti

En İyi Yerler

Fotoğraflar

rafting firması

Akarsular ve Rejimleri

Türkiyenin akarsuları rejimleri debileri etkileyen faktörler akış hızı uzunluğu nerede doğar nerede denize dökülür bilgileri

Akarsu Rejimi, akarsuyun yıl içinde gösterdiği akım grafiği ve akarsuyun beslenme şeklini ifade eder. Her mevsim birbirine yakın akım gösteren akarsuların rejimi düzenli rejim, kurak dönemlerdi olan ve suları azalan yada kuruyan akarsuların rejimine düzensiz rejimli akarsular denir. Akarsular yağmur, kaynak, kar ve buzul sularıyla bazıları da göl sularıyla beslenirler. Akarsu, bunlardan biriyle besleniyorsa sade rejimli, birkaçı ile besleniyorsa karma rejimli akarsu denir. A) Yağmur Sularıyla Beslenenler: Genellikler Yazın Kururlar. Yağmurun Fazla Olduğu Aylarda Canlanırlar. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Akarsuları. B) Kar Ve Buzul Sularıyla Beslenenler : Yüksek Dağlardan Beslenirler. Karların Eridiği Yaz Aylarında Canlanırlar. Doğu Karadeniz (bir Kısmı), Doğu Anadolu Akarsuları

Tüm akarsu ve nehirlerde uzman ekiplerimiz ile rafting aktiviteleri

Başlıca Akarsularımız Karadeniz’e Dökülenler : Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak, çoruh Marmara’ya Dökülenler : Susurluk Ege’ye Dökülenler : Meriç, Bakırçay, Gediz, Küçük Ve Büyük Menderes Akdeniz’e Dökülenler : Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi Dışarıya Dökülenler : Fırat, Dicle Basra Körfezi, Kura, Aras Hazar Denizi, Çoruh (gürcistan) Karadeniz Dışarıdan Gelenler : Asi (suriye) Akdeniz, Meriç (bulgaristan) Ege Akarsu Havzalarımız Akarsularımızın çoğunun Havzası Açıktır. Sularını Denize Ulaştıramayan Kapalı Havzalarımızda Vardır. Bunlar; Konya Ovası, Tuz Gölü, Van Gölü, Akşehir-eber Gölleri Ve Göller Yöresidir.